top of page

► INVERSIÓ ESTRANGERA

Els nostres serveis abasten:

•    Sol·licitud a Govern d’autorització d’inversió estrangera, per inversions estrangeres amb una participació superior al 10% del capital social.


•    Preparació de tot el dossier necessari per a la demanda d’inversió estrangera al Govern.


•    Gestió de tots els tràmits necessaris per a realització d’escriptura pública.


•    La inscripció al Registre és obligatòria i la societat adquirirà personalitat jurídica des de la seva inscripció (Aquest servei el fa directament el notari).


•    Tramitació del Número de Registre Tributari (NRT).


•    Altes censals tributàries: Impost de societats i Impost General Indirecte.


•    Alta de la societat en la CASS.
 

 Amb TU i per TU... Trobem la Solució! 

 

bottom of page