top of page

► CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT MERCANTIL

Els nostres serveis abasten:

•    Sol·licitud de reserva de denominació social al Govern.


•    Preparació dels Estatuts amb definició de l’òrgan d’administració.


•    Gestió de tots els tràmits necessaris per a realització de l’escriptura                  pública.


•    La inscripció al Registre és obligatòria i la societat adquirirà personalitat          jurídica des de la seva inscripció (Aquest servei el fa directament el notari).


•    Tramitació del Número de Registre Tributari (NRT).


•    Altes censals tributàries: Impost de societats i Impost General Indirecte.


•    Alta de la societat en la CASS.

 Amb TU i per TU... Trobem la Solució! 

 

Despax Andorra
bottom of page